Üniversite Öğrencilerimize Burs

Üniversitede okuyan Sevgili Öğrencilerimiz;
Çamlıyayla Belediye Encümenince alınan Karar gereği,
Ailesi, Çamlıyayla İlçemizde ikamet eden, halen yüksekokul öğrenimini yapmakta olan öğrencilere, 1 (Bir) defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılacaktır. İstenilen belgeler aşağıya çıkarılmıştır.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN İSTENİLEN BELGELER
1- Öğrenci Belgesi.
2- Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
3- Öğrenciye ait Ziraat Bankası IBAN Numarası.
4-Anne veya Babanın ikisinden birinin Çamlıyayla’da ikamet ettiğine dair Belge. Eğer, bu belge öğrencide yoksa, anne veya babanın T.C. Kimlik Numarasının getirilmesi halinde, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü de bu belgeyi çıkarabilmektedir.