İlçemiz Tarihi

İlçemizin yerleşim tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte ilçeye adını veren Namrun Kalesi ve etrafı ilk yerleşim yerleridir 1081’e kadar Bizans İmparatorluğu egemenliğindedir.Daha sonra bölge Selçukluların ve sonra diğer Müslüman devletlerin egemenliğine  geçmiştir.1845 'den sonra başlayan Osmanlı Memluk savaşları sırasında Namrun'u Ali Paşa ele geçirmiş, 19.yüzyılın ikinci yarısından sonra bir nahiye merkezi olarak idari taksimat içindeki yerini almaya başlamış ve sonrasında Tarsus İlçesine bağlı nahiye iken, 09/05/1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla Tarsus İlçesinden ayrılarak, 27/08/1991 tarihinde Çamlıyayla adıyla ilçe statüsüne kavuşmuştur.